Tekniske Data

Find og download relevante oplysninger her.

Sepatec
monteringsvejledning

Alt om installationen af Sepatec

Notat
om Sepatec

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2003

EDP - Stråtag

Miljø-produktion deklaration, 2019

Godkendelse af Sepatec til nedsættelse af afstandskrav

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2016