Hvad er Sepatec?

Sepatec er et effektivt system til brandsikring af dit nye stråtag.

I tilfælde af brand, især i stråtag, er tid den væsentligste faktor. Jo langsommere en brand udvikler sig, desto mere tid har du til at sikre dig selv, din familie og dit hus.

Høj sikkerhed

Når dit stråtag er brandsikret med Sepatec, udvikler en brand sig markant langsommere, end hvis du ikke har brandsikring.

Stor udbredelse

Sepatec er Danmarks mest udbredte brandsikring til stråtag og den eneste løsning af sin slags testet i fuld skala af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

.

N

Professionel montering

Sepatec monteres af din tækkemand i forbindelse med, at du får lagt nyt stråtag.

Sådan virker Sepatec

Sepatec er et patenteret system for oplægning af en dug af glasvæv og stenuld på stråtag.

En dug af glasvæv, som først smelter ved temperaturer over 800 grader C, monteres på stråtagets inderside mellem strå og lægter. Langs stråtagets kanter og rygning lægges der stenuld, der tåler temperaturer over 1000 grader C.

Sepatec forhindrer ilden i at sprede sig via hulrum mellem strå og spær. Derfor udvikler branden sig ikke eksplosivt på stråtagets inderside som ved stråtag, der ikke er brandsikret.

 

Reduktion af brandforsikringspræmie

Sepatec er testet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Det giver mulighed for reduktion i din brandforsikringspræmie på op til 50%.

Sepatec lader stråtaget tørre op

I modsætning til andre typer brandsikring til stråtag, lader Sepatec stråtaget ånde og tørre op. Stråtag, der er brandsikret med Sepatec, har derfor en længere levetid, end stråtag, der er brandsikret med andre typer brandsikring.

Lavere afstandskrav

Afstandskravet til skel er nedsat fra 10 meter til 5 meter for stråtag, der er brandsikret. Med Sepatec Brandsikringssystem kan du også få mulighed for et lavere afstandskrav. Med vores brandforsøg fra 2016, udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har påvist, at der ikke er en forøget brandrisiko ved stråtag brandsikret med Sepatec men det kræver du også gør brug af en brandrådgiver.

Nemt at montere

Sepatec er enkelt at montere. Det betyder, at Sepatec kan monteres på tagkonstruktioner til stråtag af enhver art.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Sepatec brandsikring?
Prisen for at at brandsikre dit stråtag med Sepatec starter fra Kr. 175,00 (inkl. moms og montering) per kvadratmeter. Prisen afhænger blandt andet af stråtagets størrelse og udformning. Få et tilbud fra en tækkemand der forhandler Sepatec.
Hvor lang tid holder min Sepatec brandsikring?
En Sepatec brandsikring holder stråtagets levetid.
Kan jeg få Sepatec brandsikring på mit eksisterende stråtag?
Nej desværre. Sepatec brandsikring monteres altid i forbindelse med ny- eller omtækning.
Kan jeg godt lægge Sepatec i etaper?
Ja. Man kan godt montere Sepatec på enkelte områder af stråtaget, der skal ny- eller omtækkes.  Den dag resten af huset skal tækkes, arbejder du videre med Sepatec brandsikringen.
Hvad får jeg ud af at montere Sepatec, når jeg kun skal omtække eksempelvis en femtedel af mit tag?
Du får en effektiv brandsikring, øget sikkerhed i dit hjem og mulighed for nedsættelse af din brandforsikringen hos udvalgte forsikringsselskaber.
Er Sepatec en EI30-konstruktion?
Nej. Men Sepatec er en brandsikring, som giver dig minimum 30 minutters ekstra tid til at redde din familie og ejendele i sikkerhed. Derudover øger Sepatec sandsynligheden markant for, at huset ikke brænder ned til grunden ved en eventuel brand.
Må jeg isolere ud til Sepatec glasvævsdugen?

Nej. Ved at isolere ud til Sepatec brandsikring forhindrer du luftgennemstrømning, hvorved tagets levetid forringes.

Når Sepatec monteres, pålægges en undertagsdug på spær du kan isolere ud til. Oven på det monteres min. 30 millimeter klemliste, hvorpå der lægtes på normal måde. På denne sikres, at der altid vil være en luftspalte.

Fik du svar på alle spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os endelig